Advertisements

Arhīvs

Posts Tagged ‘psiholoģija’

12. klases mācību materiāli psiholoģijā – Sociālās parādības grupās

26 februāris, 2009. 1 komentārs
Shibuya.JS Technical Talk #2

Image by kawanet via Flickr

1. Komfortisms (uzvedības maiņa (uzskatu) grupas spiediena rezultātā)

-iekšējais (apģērba stils)

-ārējais (iekšēji domā savādāk bet piekrīt grupas, bara viedoklim)

-negatīvais (kāds kurš runā pretī, nepiekrīt, ir pretēji nostādīts)

2. Sociālā fasilitāte (cilvēka darbības uzlabošanās iedomātu vai reālu sāncenšu, kā arī skatītāju klātbūtnē)

-iedomu (supervaroņi, multfilmu tēli, mītiskie varoņi, tēli no pasakām, lugām u.t.j.p)

-vadītājs (vadītāja attieksme pret padotajiem uzlabojas, vai tieši pretēji, pasliktiņas augstākstāvošas vadības klātbūtnē)

3. Sociālais slinkums (tendence nepiepūlēties vai nestrādāt grupu darbā, kad individuālais rezultāts netiek novērtēts, piem. pavasara talkas)

-masveida (attiecas uz visu indivīdu grupu)

-individuālistisks slinkums (attiecas uz vienu indivīdu, indivīds cenšas izrādīt savu pārākumu)

4. Deindividualizācija (tendence atmest sabiedrībā pieņemtas uzvedības normas, lielās ļaužu grupās, ja ir iespēja palikt anonīmam un neizpaust šo informāciju ārpus jaunradītās grupas. piem. 13. janvāra mītiņa dalībnieki)

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

12. klases mācību viela psiholoģijā – Temperamenta analīze, Holēriķis

27 Septembris, 2008. 4 komentāri
The stuff of nightmares

Image by jpstanley via Flickr

Sākumā gribu pievērst uzmanību tam, ka gan holēriķim, gan melanholiķim ir izteikta emocionalitāte. Tie ir emocionāli cilvēki. Šis rādītājs ir būtisks gan holēriķim gan melanholiķim. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka šie temperamentu tipi ļoti atšķiras viens no otra gan ar uzvedību gan ar emocijām. Atšķirību nosaka tas, ka melanholiķa emocijas galvenokārt ir uz iekšu vērstas, viņi ir introverti, emocijas patur sevī un ārējās izpausmes reizēm nav pat īpaši jūtamas, bet holēriķu kā ekstravertu emocijas ir vērstas uz āru. Tātad viņiem ir ļoti spilgtas emociju izpausmes – gan prieks, sajūsma, gan dusmas spilgti izpaužas kā sejas izteiksmē, tā uzvedībā kopumā. šie jūtu izplūdi lielā mērā ietekmē holēriskā temperamenta cilvēka uzvedību , kuru mēs dēvējam par impulsīvu. Impulsivitāte ir pakļaušanās emociju uzplūdiem. Cilvēka uzvedība ir atkarīga no emocijām. Piemēram, darbinieki, darbā satiekoties, prasa, kāds priekšniekam šodien ir garastāvoklis. Tieši no garastāvokļa būs atkarīgs, kā kāds jautājums tiks risināts.

Tipiskiem holēriķiem ir raksturīgs emociju svārstīgums; tā ir strauja pāreja no viena emocionālā stāvokļa citā. Protams, katram no mums mainās garastāvoklis, ir pacēluma brīži un ir arī tādi brīži, kad jūtamies nomākti, kad noskaņojums iet kā svārsts no vienas galējības otrā. Kopumā mēs varam raksturot holēriķus kā ļoti emocionālus, impulsīvus cilvēkus.

Attiecībās ar cilvēkiem holērīķi ir ļoti sabiedriski. Tie ir cilvēki, kas nepanes vienatni, viņiem vienmēr ir vajadzīga sabiedrība, cilvēki apkārt, tai pašā laikā viņiem viss ļoti ātri apnīk, arī pārlieku ilga sabiedrība. Holēriķi bieži vien mēdz uzņemties līdera lomu attiecībās ar cilvēkiem, pievērst sev uzmanību, justies situācijas noteicēji. Tajā pašā laikā tieši holēriskā temperamenta cilvēkiem visbiežāk rodas konflikti attiecībās ar citiem cilvēkiem.Kā jau minēju, paaugstināta emocionalitāte neatkarīgi no tās iemesliem ir riska faktors konfliktiem attiecībās. Tātad emocionāli cilvēki konfliktē ar citiem biežāk, īpaši tas attiecināms saskarsmē ar citiem holēriskā temperamenta cilvēkiem. Viņi ir neiecietīgi, ātri aizsvilstas, viņos rodas nekontrolējamas dusmas un līdz ar to arī sarežģījumi attiecībās ar citiem cilvēkiem. Dusmās holēriķis uzvedas kā strēlnieks kas ar vārdiem cenšas nogalināt, tomēr dusmām norimstot ļoti nožēlo padarīto, nepārdomāto, bieži vien pat neīsto izsacīto.

Darbā holēriķi ir ļoti eneŗģiski, aktīvi, bieži vien ir labi organizatori tad, kad nepieciešams kautko ātri organizet, piemēram, kādu pasākumu. Citi var teikt , ka ir jāapdomājas, tam vajadzīgs laiks, taču holērīķi būs tie kas teiks ka nav ko gaidīt, ja to var izdarīt uzreiz. Ja vispār nepieciešams kautko ātri izdarīt tad holēriska temperamenta cilvēki šim darbam ir vispiemērotākie. Tomēr no holēriķa ir visgrūtām sagaidīt sistemātiskumu., tāpēc viņš visbiežāk nenoturas līdera pozīcijās ilgstoši., jo nereti nonāk konfliktā ar saviem padotajiem un līdzcilvēkiem, kas cenšas viņu vest pie prāta.

Runājot par psiholoģisko saderību, nesaderības risks veidojas, ja kopā jādarbojas holēriķim un melanholiķim, bet vislielākais nesaderības risks ir starp diviem holēriķiem, tomēr nedrīkst aizmirst ka audzināšana, cieņa un sapratne pret divām personām ar holērisku temperamentu ir noteicošā un no konflikta iespējams izvairīties ar elementāru tolerances devu. Holēriķiem vinam otru jāuztver kā autoritātei, jāuzlūko ar cie’mnas pilnām acīm un uzticību, lai tie kautko paveiktu kopā.

Katrs no holēriķiem vēlas būt noteicējs, vēlas būt tas kas nosaka, kas ir jādara un kā būtu pareizāk. Ja cilvēki darbojas pārī tad visbiežak notiek proporcionāla lomu sadale akcentējot katras puses spējas un iespējas. Lomu sadale spēlē ļoti svarīgu lomu attiecības starp diviem holēriķiem. Viens kļūst par līderi, otrs par sekotāju un šīs lomas proporcionāli mainās.Ja mēs runājam par diviem melanholiķiem tad neviens no viņiem nevēlas uzņemties līdera lomu, abi labprātāk gribētu būt sekotāji., un tas traucē darbam. Holēriķi par spīti nesaskaņām visu paveic noliktajos termiņos. Nereti var rasties strīdi par līdera pozīciju. Runājot par darbavietu, vienīgā iespēja kā saglabāt abus holēriķus darbā ir sadalīt viņu pienākumus tādā veidā, lai viņi pēc iespējas mazāk būtu saskarē viens ar otru. Reizēm pat ir svarīgi , lai viņi sēdētu atsevišķās telpās.

Kā mēs varam atpazīt holēriska tipa cilvēkus? Holēriskā temperamenta cilvēkus mēs atpazīstam visbiežāk, visvieglāk, visātrāk. Katram no mums ir priekštats  par temperamentīgu cilvēku , un visbiežka šo apzīmējumu mēs attiecinam uz holēriķi. Viņam ir dzīva, kustīga sejas izteiksme. Holēriķi ārkārtīgi nepacieš sāpes un vienmēr rada problēmas apkārtējajiem radot sakarsētu vidi ikreiz kad notiek saskarsme ar jebkāda veida grūtībām. īpaši viegli ir novērot kā sejā iegulstas dusmas, kā cilvēks parāda savu sašutumu – savilktas uzacis, sakniebtas lūpas – , kā mainās balss intonācija. Holēriķim ir raksturīgas straujas, enerģiskas kustības. Laikam viena no izteiksmīgākajām holēriskā temperamenta izpausmēm ir runas veids. Liela daļa oratoru, labu runātājhu, kas var uzstāties  publikas priekšā, kas var uzrunāt simtiem, reizē pat tūkstošiemcilvēku, ir ar holēriska temperamenta iezīmēm. Holēriķi runā skaļā, drošā balsī, ļoti pārliecinoši, asi un kategoriski, sarunā holēriķi nemēdz iziet uz kompromisu, tiem par spīti visam ir jāpierāda savu argumentu patiesums, pat ja to darot tiek apkaunots veselais saprāts. Bieži vien kad holēriķis runā, ir tāda sajūta ka šis cilvēks zina par ko viņš runā, ka viņš zina patiesību, taisnību, pareizo atbildi. Tas nereti ļoti iespaido cilvēkus. Viņi ir gatavi piekrist, piekāpties, reizēm, reizēm viņi nonāk pat tādā kā transā apburti ar holēriķa daiļrunību un izklāsta smakjūtību. Tapēc nav brīnums, ka politiķu vidū ir diezgan daudz holēriska temperamenta cilvēku, šeit gan jāpiezīmē ka tieši holēriķi politiskajās kāpnēs visretāk novietojas uz augstākiem pakāpieniem savas pārlieku lielās emocionalitātes un tolerances trūkuma dēļ. Pārlieku lielā agresivitāte tikai traucē darbam. Holēriķus ir ļoti grūti pārtraukt, it īpaši ja sācies emocionāls dusmu izvirdums.

Pievērsīsimeis jautājumiem kādus uzdod holēriķi. Kā atceramies , melanholiķiem raksturīgi sevis iedrošināšanas jautāmi (vai drīkst? ), flegmatiķim – noskaidrošanas jautājumi, bet pavisam īpaša kategorija ir holēriķa jautājumi. Pat nav tāda viena vārda, ar kuru varētu tos apzīmēt. Piemēram, ja jūs cilvēku redzat pirmo reizi un jums ir paredzēta lietišķa saruna, holēriķis var uzdot pilnīgi negaidītus jautājumus. Piemēram, kur strādā jūsu vīrs vai sieva, cik jūs pelnāt, cik bieži jums ir sekss, kur jūs pirkāt apģērbu, kā jums patīk krēsls uz kura jūs pašlaik sēdat, vai jums garšo kaviārs? Tātad pilnīgi negaidīti, pat abstlbinoši jautājumi, kas virspusēji skatoties atrodas pilnīgi ārpus tēmas. Šo jautājumu slēptā jēga ir otra cilvēka izsišana no sliedēm. Atbruņošana. Tas ir apzināts vai neapzināts m’’eģinājums izraisīt apjukumu otrā. Ja jūs sākat atbildēt uz šiem jautājumiem, ja jūs mazliet apjūkat un sākat stāstīt kur strādā jūsu vīrs vai sieva jūs neapzināti pākļaujaties holēŗiķa spiedienam. Tas nozīmē ka šajā telpā ir divi cilvēki no kuriem viens uzdod jautājumus, reizēm itkā pilnīgi nevietā, un otrs atbild. Šajā situācijā holēriķis ir pārņemis iniciatīvu un sācis vadīt sarunu. Tātad šādu jautājumu uzdošana ir tikai un vienīgi stratēģija sarunas virzīšanai vēlamā vai nevēlamā gultnē.

Enhanced by Zemanta

10. klases mācību viela psiholoģijā

17 janvāris, 2008. 3 komentāri

PSIHOLOĢIJAS ZINĀTNE.

Psiholoģija ir zinātne par psihes attīstību un likumsakarībām. Psiholoģija kā zinātne pastāv, jo ietver sevī pētāmo objektu, pieprasījumu un pētāmās metodes.

Psiholoģijas priekšmets ir Psihe – cilvēka spēja aktīvi atspoguļot apkārtējo pasauli.

VISPĀRĪGĀ PSIHOLOĢIJA iedalās :

 • Attīstības psiholoģija
 • Kara psiholoģija
 • Sporta psiholoģija
 • Tirzniecības/Tirgzinību psiholoģija
 • Ģimenes psiholoģija
 • Klīniskā psiholoģija
 • Parapsiholoģija (ietver sevī hipnozi)

PSIHOLOĢIJAS UZDEVUMI :

 1. Aprakstīt izturēšanos
 2. Saprast izturēšanās cēloņus
 3. Saprast psihiskās darbības likumsakarības
 4. Izprast dažādu faktoru ietekmi uz psihi
 5. Mēģināt prognozēt psihes reakciju uz dažādiem stimuliem
 6. Psihisko procesu ietekmēšana un mainīšana

Psiholoģiju var dalīt divās daļās. Zinātniskajā un Sadzīves, jeb sociālajā. Sadzīves psiholoģija sevī ietver cilvēku novērojumus sevī pašā. Tie ir subjektīvi. Zinātniskā psiholoģija pēta objektu kopumu, kas attiecas un iedarbojas un lielāko cilvēku daļu neatkarīgi no faktotiem. Šie rezultāti ir objektīvi.

PSIHOLOĢIJAS PĒTĪŠANAS METODES :

APRAKSTOŠĀS METODES EKSPERIMENTS
A – Gadījumu vēstures. (var uzzināt ļoti sīku informāciju, taču tā ir subjektīva)
B – Dabiskā novērošana. (novērojumi ir ļoti precīzi, taču nav izprotami cēloņi)
C – Novērošana laboratorijā. (novērojumi ir ļoti precīzi, taču cilveku izturēšanās šajā vidē neatbilst reālajai)
D – Aptauja un intervija. (liels informācijas apjoms, kas ļauj precīzāk apzināt pētāmo objektu, bet atbildes var būt samākslotas un nepatiesas)
E – Psiholoģiskie testi. (Informācija ir ļoti precīza, jo mērķi nevar nojaust, taču rezultāti var atšķirties dēļ dažādiem psihes faktotiem, laika, vietas utt)
Skaidri ļauj saprast cēloņus, bet apstākļi ir ļoti mākslīgi un var atšķirties no reālās vides.

IEDZIMTĪBA UN IEGŪŠANA.

Iedzimst :

 • Izskats
 • Slimības, vai tendence uz saslimšanu
 • Nervu sistēmas īpatnības
 • Spējas

Iegūst :

 • Raksturu
 • Temperamentu(bioloģisko un psiholoģisko)
 • Talantus

Ģenētiskā karte – tā ir karte, kas sastāv no vairākiem līmeņiem un attēlo pārmantotību.

 

SAJŪTU ĪPAŠĪBAS.

Jutīgums – nepieciešamais impulsa spēks, kas nepieciešams lai ko sajustu.

Sajūtu slieksni – viss, ko cilvēks reāli uztver, to apzinās.

Subsensorais sajūtīguma slieksnis – viss, ko cilvēks redz, bet to neapzinās.

Adaptācija – pielāgošanās dažādiem jutīguma faktoriem.

Impulsa spēka nemainība – cilvēka jutīguma adaptācija.

Kompensācija – trūkstošo maņu vai sajūtu, trūkstošā jutīguma kompensēšana ar citu maņu pastiprināšanos.

Sensibilizācija – process, kurā sajūtas pastiprinās ja tās tiek trenētas, vai tiek lietoti dažādi preperāti.

Sinestēzija – dažādu sajūtu saplūšana vienā tēlā, lai pastiprinātu sajūtu efektu vai afektu.

Cilvēks ir manipulējams

Iztēle – psigisks process kur;a uz veco tēlu pārstrādes pamata veidojas jauni tēli, šis process apsteidz domāšanu.

Iztēles operācijas :

 • Analīze – sadala smalkākos fragmentos, daļās, lai izprastu no kā tas sastāv
 • Sintēze – Viena veseluma izveidošana no mazākiem gabaliņiem: Aglutinācija (2 tēlu savienošana vienā,  trešajā tēlā) un hiperbolizācija (pārspīlējums pēc vizuālajām vai cita tipa īpašībām).

Iztēles veidi :

 • Tīša reproduktīva – uz vārdiska apraksta pamata
 • Tīša radoša – kautkā radīšana no jauna
 • Netīša aktīva – visi cilvēka plāni
 • Netīša pašiva – sapņi un sapņojumi, nomoda sapņi.

 

Drīzumā gaidāms turpinājums… :) komentējiet, ja vēlieties rakstu par konķrētu tēmu konktrētā priekšmetā.